Dansk sprogfyld

Mads Krogh Petersen
2 min readDec 27, 2021

--

Udsagn som anvendes som fyld i et ellers tavst, socialt rum. Often tvetydige, men signalerer en form for tilhørsforhold og fællesskab. Har en vis familiaritet med “grynt” eller “lyde” ellers typisk forbeholdt dyreriget.

“Det så fint”

Anvendes for at undgå en konfliktladet stemning trods den ubestridelige tilstedeværelse af et problem. Eksempelvis, et vandrør er itu og VVS-manden bløder situationen op med et “det så fint”.

“Jo jo”
Bryder den ubehagelige stilhed. Hvis der ikke er nogen som følger op, så er der problemer.

“Det det”
Energi effektiv måde at bekræfte en andens holdning eller observation, og dermed holde relationen i balance.

“Så det”
God til høflig, let uenighed uden egentlig at sige det. Så indirekte og uhåndterbar for modtageren som en våd sæbe.

“Det er lige det med det”
En god overgang til et andet emne. Skaber “flow”.

“Der kan hurtigt ske noget”
Skønheden og energien i udtrykket er at det er ekstremt usandsynligt at der sker noget som helst.

“Det kan noget”
Hvis man ikke kan sætte ord på eller måske ikke forstår, men stadig vil give indtryk af indsigt og kompentence.

“Der er meget”
God som en høflig affejning af din diskussion partner.

“Lige så stille”.
Kræver nogen akkuratese. Eksempel på brug: “Så sætter vi en liste op …lige så stille”. Har ingen konkret betydning overhovedet. Derfor er modtageren også forsvarsløs. Der er ingen naturlig comeback.

“Hvad så og hvad så?”

En ironisk fremstillet “forventning” om at interessante ting burde være sket siden sidst. Der er ingen forventning om et meningsfuldt svar. Mest naturlige respons er et “Hvad så og hvad så” tilbage.

--

--